Tedarikçi Devreden Çıkartma

 Arçelik A.Ş.’ninhedef ve stratejileri doğrultusunda, aşağıdaki şartların biri veya birkaçı oluştuğunda tedarikçi devreden çıkarma süreci tetiklenir.

1-  Tedarikçinin finansal durumunda bozulma veya gözlenen risk,
2-  Fiyat avantajının kaybolması
3-  Kalite-Lojistik performansının,  işletme beklentilerinin sürekli altında kalması
4-  Çevre koşullarının yerine getirilmemesi
5-  İş etiği kurallarına uyulmaması
6-  Arçelik A.Ş. tarafından iletilen  geliştirme/iyileştirme taleplerine yetersiz cevap verilmesi,
7-  Gelişen ve değişen sektör koşullarına ayak uydurulamaması,
8-  Tedarikçi tarafından sözleşme şartlarının ihlali

Periyodik tedarikçi performans değerlendirme raporları, bu raporlar üzerinden işletmelerde yapılan değerlendirme toplantıları, SAD dinamik hedef ve stratejileri, sözleşme döneminin sona ermesi , yeni dönem fiyat görüşmeleri bu şartların oluştuğunu belirlemek için temel girdilerdir.
 

İÇERİKLER