Sipariş ve Sevkiyat

 Ürün işletmeleri tarafından yürütülen malzeme numune onay süreci ve Satınalma Direktörlüğü tarafından merkezi olarak yürütülen fiyatlandırma ve ödeme koşullarının tanımlanması ile birlikte,  Seri Üretim siparişleri  Arçelik A.Ş.üretim tesislerinde faaliyet gösteren  Üretim Planlama Yöneticilikleri tarafından tedarikçilere iletilir.  Sipariş sonrası teyit ve sevkiyatlar da ilgili siparişin açıldığı ürün işletmelerine yapılır.

Arçelik A.Ş.,  müşteri beklentileri ve memnuniyeti doğrultusunda  acil müşteri talepleri ve sipariş değişiklik  talepleri için  olabildiğince esnek  bir  Sipariş-Üretim-Sevkiyat  altyapısı oluşturmayı, günümüz yoğun rekabet ortamında  sürdürülebilir bir büyüme için kendisi, tedarikçileri ve diğer tüm paydaşları adına  ilke edinmiştir.

Şirketimiz tedarik zincirinin  en önemli  halkalarından biri olan tedarikçilerimizin de  bu amaca uygun olarak  benzer  ve uyumlu bir esnekliğe sahip olmasını beklemektedir.  Arçelik A.Ş.’ninbu beklentisi,  açılan siparişlerin tedarikçi tarafından zamanında teslim edilmesinin ötesinde,  teyit edilen  sipariş  teslim sürelerinin (lead-time) sürekli olarak kısaltılması ve program değişiklik taleplerine  olabildiğince hızlı ve değişen durumlara uygun  yanıt verilmesini  tarifler.

Siparişe istinaden tedarikçi tarafından gerçekleştirilen tüm sevkiyatlar, sipariş mektuplarında belirtilen miktar ve zamana; sevk edilen malzemeler de Arçelik A.Ş.Teknik Resim, Şartname ve Talimatlarına, ulusal ve uluslararası Standart/Direktif ve Yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Tedarikçilerin Arçelik A.Ş.’ye sevk ettiği malzemeler kesinlikle insan sağlığına zararlı olan yasaklı madde içermemeli, sınırlı kullanım izni verilen durumlarda ilgili zararlı madde talimatlarda belirtilen limitleri aşmamalıdır.

Tedarikçi henüz yasaklanmamış ancak AB tarafından  çıkarılan REACH tüzüğündeki SvHC (Yüksek Hassasiyetli Maddeler)  maddelerinin sevk edilen ürünlerde bulunması durumunda  Arçelik A.Ş.’ye bilgi vermekle yükümlüdür.

Linkler: 

ECHA:  Avrupa Kimyasallar Ajansı 
IMMIB REACH
 

İÇERİKLER