Uygunsuzlukların Yönetimi

 Tedarikçilerin  sıfır hatalı ürün ile  zamanında teslimat, çevre şartları ve iş etiği kuralları  işbirliğinin sürekliliği için  Arçelik A.Ş.’nin en kritik beklentileridir.

Arçelik A.Ş.satın aldığı malzemelerin kalite veya sevkiyatları ile ilgili uygunsuzluk arzetmesi durumunda ise, tedarikçiden düzeltici faaliyet, potansiyel uygunsuzluklar için ise önleyici faaliyet talebinde bulunabilir, kayıplarının tazminini talep edebilir.

Tedarikçi, bu talepleri değerlendirecek, uygunsuzluk ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri planlayabilecek, bu planlar ve uygulama sonuçları ile ilgili olarak Arçelik A.Ş.’yibilgilendirebilecek bir sistem oluşturmaktan sorumludur.

Arçelik A.Ş.tarafından  tedarikçiye bildirilen kalite şikayetleri ve “Düzeltici/Önleyici  Faaliyet İstekleri” 8D  formları kullanılarak, tedarikçi tarafından yazılı olarak cevaplanmalıdır.

Tedarikçi cevabı aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

Tedarikçi, 48 çalışma saati içerisinde problem ile ilgili alınan geçici tedbirleri bildirmelidir. Bu geçici tedbirler; yeniden kontrolleri, ayıklamaları, stok ayırma işlemlerini, tedarikçi içerisinde yapılan ürün blokelerini içerir. Tedarikçi,10 iş günü içerisinde problem ile ilgili alınan kalıcı tedbirleri bildirmelidir.

Kalıcı tedbirler:
• Problemin kök nedeni tanımını,
• Düzeltici faaliyet adımlarını,
• Düzeltici faaliyet adımları Arçelik’i etkileyen diğer proseslerde yaygınlaştırılabilir durumda iseplanlanan önleyici faaliyet adımlarını,
• Düzeltici faaliyet ile ilgili sorumluluk ve zaman planı tanımını içermelidir.

Uygunsuzlukların tedarikçi tarafından etkin olarak kapatılmaması ve süreklilik arzetmesi durumunda sözleşmenin feshedilmesi sözkonusudur.
 

İÇERİKLER