Sözleşmeler

 Arçelik A.Ş., tedarikçileri ile karşılıklı güvene dayalı, sorumluluk bilinci ve iletişim ile inşa edilmiş, uzlaşma yeteneği ile kapsam ve sınırları belirlenmiş ticari ilişkiler kurar.

Arçelik A.Ş., tedarikçileri ile tanımlı çalışma koşullarının ve  bu çalışma koşullarının sürekliliğinin sağlanması  amacıyla; “Satınalma Sözleşmeleri”ni tedarikçileri ile karşılıklı olarak imzalar.

Sözleşmelerin temel amacı:
•    Çalışma koşullarının karşılıklı olarak tanımlanması, 
•    Çalışma koşullarından uzaklaşma durumunda alınacak tedbirlerin ve yöntemlerin belirlenmesidir.

Tedarikçilerle imzalanan tüm sözleşmelerde, Arçelik yasaklı malzeme şartnamesi ve sorumlu satınalma politikasına atıfta bulunularak belirtilir. Tedarikçiler, bu şartname ve politikaya uyma konusunda denetlenir, gerekli eğitimleri verilir, uygunlukları için düzeltici / önleyici faaliyetler gerçekleştirir ve Arçelik de bunu takip eder. Arçelik A.Ş.  yasaları ihlal eden veya kanunlarla çelişen şekilde hareket eden tedarikçinin sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

İÇERİKLER