Sözleşmeler

 Arçelik A.Ş., tedarikçileri ile karşılıklı güvene dayalı, sorumluluk bilinci ve iletişim ile inşa edilmiş, uzlaşma yeteneği ile kapsam ve sınırları belirlenmiş ticari ilişkiler kurar.

Arçelik A.Ş., tedarikçileri ile tanımlı çalışma koşullarının ve  bu çalışma koşullarının sürekliliğinin sağlanması  amacıyla; “Satınalma Sözleşmeleri”ni tedarikçileri ile karşılıklı olarak imzalar.

Sözleşmelerin temel amacı:
•    Çalışma koşullarının karşılıklı olarak tanımlanması, 
•    Çalışma koşullarından uzaklaşma durumunda alınacak tedbirlerin ve yöntemlerin belirlenmesidir.

İÇERİKLER