Toplumsal Sorumluluk

Arçelik A.Ş., toplumsal sorumluluk anlayışıyla, faaliyet gösterdiği ülkelerde istihdam, büyüme ve katma değer yaratarak ekonomik fayda yaratmanın yanı sıra kurulduğu günden itibaren toplumsal ve çevresel konularda da öncü faaliyetleriyle “sürdürülebilir gelişim” için çalışmaktadır. Sosyal standartları iyileştirmek ve sürdürülebilir gelişim önündeki engelleri kaldırabilmek için projeler geliştirir ve uygularız. 
 
Kültür, Sanat ve Spora Destek
 
Arçelik A.Ş., kültür ve sanatın bir toplumun gelişiminde en önemli unsurlardan biri olduğu ilkesinden hareketle, çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine destek vererek ülkemizin bu konulardaki gelişiminde de rol oynamaktadır. Arçelik, kültür ve sanat festivallerine verdiği desteğin yanı sıra, müzik alanında önemli sanatçılarımızın albümlerine ve belgesel çalışmalarına da destek olmuştur.
 

İÇERİKLER