Tedarikçi Devreye Alma

Tedarik zinciri süreci hedefleri ve stratejileri doğrultusunda yapılan analizler neticesinde, portföy zenginleştirilmesine yönelik  aday tedarikçiler, “Tedarikçi Devreye Alma / Değerlendirme” sürecinden geçer.  Tedarikçi devreye alma süreci çerçevesinde, tedarikçiye birçok adımı kapsayacak şekilde değerlendirme yapılır.

Arçelik A.Ş. tarafından talep edilen malzeme / komponenti üretme kabiliyetine sahip teknik altyapısı, maliyet uygunluğu satınalma sektör sorumlusu tarafından değerlendirilen tedarikçinin; teknik yeterlilik, mali altyapı, kalite sistemleri, çevre uygulamaları ve iş etiği uygulamalarına ilişkin detaylı bilgileri tedarikçi portali üzerinden yeni bir tedarikçinin başvuru yaparak bilgilerini doldurduğu tedarikçi bilgi formu aracılığı ile derlenir.

Tedarikçi bilgileri satınalma sektör sorumlusu, sistem geliştirme yöneticiliği ve ürün direktörlükleri tarafından değerlendirildikten sonra, gerekli durumlarda tedarikçiye ürün direktörlükleri ve satınalma katılımı ile ISO 9001 kalite yönetim sistem gereklilikleri, ISO 14001’in tedarikçilerden beklentileri ve iş etiği kuralları, ve teknik yeterlilikler dikkate alınarak bir denetim planlanır. Denetim sonucuna göre uygun görülen tedarikçi onaylanarak devreye alınır. Uygunluğu konusunda eksiklikler görülen tedarikçi şartlı onaylı olarak devreye alınır ve tedarikçiden iyileştirme talep edilir. Arçelik A.Ş. ile çalışması uygun görülmeyen tedarikçinin devreye alma süreci sonlandırılır.

Linkler:
•    Tedarikçi portali  

İÇERİKLER