İş Etiği

SORUMLU SATINALMA POLİTİKAMIZ

 

Arçelik A.Ş., 2005 yılında üyesi olduğu Avrupa Birliği Beyaz Eşya Üreticileri (CECED) tarafından oluşturulan Kurumsal Sosyal Sorumluluk İş Etiği Sözleşmesi’ni (Code of Conduct) ilk imzalayan şirketler arasındadır. Arçelik A.Ş. ayrıca Bileşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan Koç Topluluğu’nun da bir parçası ve Etik ve İtibar Derneği üyesidir.

Bu sebeple, sorumlu satınalma politikamızın gereği olarak tedarikçilerimizden beklentimiz:

· Kendi çalışma koşullarında iş etiği kurallarına koşulsuz uyulması

· İş etiği kuralları’nın tüm çalışanlarına bildirmesi ve çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlaması

· İş Etiği kurallarının çalışanların sürekli ulaşabilecekleri yerlerde olmasıdır.

Arçelik tedarikçileri iş etiği kuralları

· Yasal uygulamalar

· Çalışma koşulları

· Etik kurallar

· İş sağlığı ve güvenliği ve Çevre başlıklarında aşağıdaki linkte vurgulanmıştır.

 

 Arçelik tedarikçi iş etiği kuralları

 

  TEDARİKÇİ İŞ ETİĞİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

Tedarikçilerle yapılan tüm sözleşmelerde politikaya referansla çevre ve iş etiği şartları belirtilmektedir. Politika doğrultusunda tedarikçilere eğitimler sağlanmakta, tedarikçilerin Arçelik A.Ş. Tedarikçi İş Etiği Kuralları’na uyumlulukları denetlenmekte, tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici/önleyici faaliyetler belirlenmekte ve gerçekleştirilen takip denetimleri ile yapılan iyileştirmeler kontrol edilmektedir.

Arçelik, yasalara aykırı veya bu kurallarıyla çelişen bir şekilde davranan herhangi bir tedarikçi çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya tedarikçiyle işbirliğini kesebilir.

Şüpheli davranış veya iş etiği kurallarının ihlalini bizimle paylaşmak isterseniz, aşağıdaki iletişim yöntemlerini kullanabilirsiniz:

Tel:                  +90 (212) 314 33 30, +90 (212) 314 33 63, +90 (212) 314 39 98

e-mail :             purchasing@arcelik.com

Arçelik, iyi niyetle öneri istemiş veya tedarikçinin şüpheli davranış ya da muhtemel bir iş etiği ihlalini rapor etmiş olan kişi hakkında gizliliği koruyacak ve o kişiye karşı uygulanan hiçbir cezaya veya misillemeye tolerans göstermeyecektir.

 

ETİK SATINALMA PROGRAMI

 İş etiği eğitimi

Arçelik A.Ş. tedarikçilerine sürdürülebilirlik alanlarındaki beklentilerinin daha etkin bir iletişimini gerçekleştirmek amacıyla bir iş etiği e-eğitim programı oluşturmuştur. Türkçe ve İngilizce hazırlanan programa

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/SatinAlmaEgitim/7880/7880/start.htm (TR)

 http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/SatinAlmaEgitim/8070/8070/start.htm (EN)

 adreslerinden ulaşılabilir.

 

Tedarikçi Sürdürülebilirlik Endeksi

Tüm tedarikçilerimizin sürdürülebililik faaliyetlerinin değerlendirmek için 2018 yılında “Sürdürülebilir Tedarikçi Endeksi” projesi başlatılmıştır. Bu proje ile sürdürülebilirlik açısında riskli ve yüksek riskli tedarikçilerimiz belirlenmesi amaçlanmaktadır. Tedarikçiler ekonomik, çevre ve sosyal kategorilerinde değerlendirilmektedir. 2018 yılında kapsama alınan tedarikçilerin %36’sı değerlendirilebilmiştir. Değerlendirilen tedarikçilerden %10’u riskli kategorisindedir. Bu tedarikçiler 2019 yılı iş etiği denetimi planına alınmıştır. Ayrıca tedarikçilerimize 2019 yılında çevre, iş etiği ve işsağlığı ve güvenliği eğitimleri verilecektir.

 

İş Etiği Denetimleri - Raporlama

2018 yılında 13’ü Türkiye’de 6’sı uluslararası operasyonlarda olmak üzere 19 tedarikçi bağımsız bir denetim kuruluşu vasıtasıyla iş etiği ve çalışma güvenliği alanlarında denetlenmiştir. Denetimler sonucunda toplam 224 iyileştirmeye açık alan tespit edilmiştir. 2018 yılında takip denetimleri tamamlanan firmalarda uyumsuzlukların %60’ının tamamlandığı görülmüştür. 2019 yılında yaklaşık 30 tedarikçiye denetim planlanmaktadır.

 

Yeni devreye alınan firmaların %100'u Kalite, Çevre ve iş Etiği öz değerlendirilmeleri yapılmaktadır; 2018 yılında toplam 91 firma devreye alınmıştır. Aynı zamanda mevcut firmalarımızın kalite denetiminde Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Etiği konuları da değerlendirilmektedir; 2018 yılında 157 tedarikçiye kalite denetimi gerçekleştirilmiştir, bu da toplamda tedarikçi sayımızın %9’unu teşkil etmektedir. Raporlama döneminde iş etiği değerlendirmesinden geçen tedarikçi sayısı toplam 279 olup bu da toplam tedarikçimize oranı %16’dır.

 

Çatışma Mineralleri Yönetimi

Arçelik A.Ş. olarak sorumlu satınalma prensiplerimiz doğrultusunda, 2016 yılında “Çatışma Mineralleri (Conflict Minerals)” projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında, Arçelik Çatışma Mineralleri yönetim sistemi kurulmuş, ilgili tüm tedarikçilere 3TG kullanımına yönelik anket gönderilmiş, gelen yanıtlar değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında, toplam 5 tedarikçinin bağımsız bir kuruluş tarafından yerinde denetimi gerçekleştirilmiştir. Arçelik Çatışma Mineralleri Politikası’na Arçelik tedarikçi web sayfasından ulaşılabilmektedir.

 

Tedarikçi İnovasyonu

Arçelik A.Ş., hayata geçirdiği Tedarikçi İnovasyon Programıyla, tedarikçileri ile birlikte ortak Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmayı, bu faaliyetler neticesinde kurumları ve toplumu geleceğe taşıyacak ürünler, teknolojik yenilikler, hizmetler tasarlamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede tedarikçilerimizle, yeni nesil Ar-Ge Merkezi Arçelik Garage’da inovasyon çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Toplamda 80 katılımcı ile 200’den fazla fikir ortaya çıkmış ve 14 sunum yapılmıştır. Bunda sonraki yıllarda da devam edecek bu programla ayrıca tedarikçilerin inovasyon yeteneklerinin güçlendirilmesi ve “Arçelik - Tedarikçi” ortak inovasyon işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

İÇERİKLER