Tedarikçilerimizle İlişkilerimiz

 Tedarikçi Günü

Tedarik zincirimizin önemli halkası ve bir paydaş olarak gördüğümüz tedarikçilerimiz ile iletişimimizi güçlendirmek, stratejilerimizi, satınalma politikamızı ve beklentilerimizi paylaşmak amacıyla aşağıdaki tarihlerde Tedarikçi Günleri düzenlenmiştir.

- Mart, 2011 – Uzakdoğu Tedarikçi Günü, Shanghai
- Mayıs, 2012 – Tedarikçi Günü, Istanbul
- Eylül, 2013 - Uzakdoğu Tedarikçi Günü, Shenzhen
- Ocak, 2014 – Uzakdoğu Tedarikçi Günü, Taipei
- Mayıs, 2015 – Kore Tedarikçi Günü, Seul
- Eylül, 2015 – İran Tedarikçi Günü, Tahran
- Mayıs 2016 – Global Tedarikçi Zirvesi, İstanbul

Tedarikçi gününde özellikle vurgulanan beklentilerimiz:

• Arçelik hedeflerine inanan ve destek olan,
• Arçelik ile tasarımdan başlayarak her aşamada üst düzeyde işbirliği kuran, 
• Kendini sürekli geliştiren, vizyoner, yenilikçi teknoloji ve ürünler sunan,
• Arçelik büyüme hızına, esnekliğine ayak uydurabilen,
• Sürdürülebilir tedarik zinciri yaklaşımımıza uygun çalışan,  
• İnsan, toplum ve çevreye saygılı tedarikçi profilidir.

Tedarikçi Geliştirme Programı

Yardımcı sanayilere gelişimleri açısından destek olmaya çalışan Satınalma Yardımcı Sanayi Geliştirme Bölümü, yardımcı sanayilerimize altyapılarını iyileştirmelerinde destek olmak amacıyla projeler başlatmıştır. Bu çalışmalar hem firmaya rekabetçilik konusunda avantaj sağlamakta hem de maliyetler düşürülürken kalitenin arttırılması konusunda destek olmaktadır.

Bunun dışında, yardımcı sanayilerimizde “kazanç paylaşım” modelli verimlilik projeleri devreye alınarak, kazan-kazan prensibi çerçevesinde geliştirme sağlanmakta ve “hedef bazlı” yardımcı sanayi yönetimiyle de tedarikçilerin kalitelerini artırmaları amaçlanmaktadır.

Tedarikçi denetim ve ziyaretler sırasında çıkan uygunsuzluklar için düzeltici ve önleyici aksiyon planı hazırlanır ve takip denetimleriyle izlenir.
 

İÇERİKLER