Satınalma Yönetim Sistemi

Arçelik A.Ş. Satınalma Direktörlüğü, süreçlerini ve faaliyetlerini ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 50001 Yönetim Sistemi Standartlarına uygun olarak gerçekleştirir. Arçelik A.Ş.’nin vizyonu, stratejik hedefleri, politikası ve iş etiği kurallarına uygun olarak dış ve iç müşteri beklentilerini karşılayacak ve sürekli iyileştirmeyi sağlayacak faaliyetlerini planlar, tedarikçilerini de bu sürece dahil ederek denetleme, izleme ve iyileştirme sorumluluğunu üstlenir.

Ayrıca, Arçelik A.Ş. Satınalma Direktörlüğü, satınalma yönetiminde mükemmelliği sağlamak amacıyla, dünyada yaklaşık 130 şirkette bulunan “CIPS Kurumsal Sertifika”sını almak için başvurmuş ve CIPS (Chartered Institute of Purchasing &Supply) tarafından yapılan denetimler sonrasında, Mart 2014'de CIPS Kurumsal Sertifika’yı almaya hak kazanmıştır.

 

Ödül Töreni

 

 

Arçelik A.Ş. Satınalma Direktörlüğü, mevcut satınalma politikalarının, süreçlerinin ve uygulama örneklerinin, beklentileri karşılayacak seviyede olması nedeniyle kısa bir zamanda süreci tamamlamış ve CIPS sertifikasyon sürecinde en hızlı sertifika alan firmalardan biri olmayı başarmıştır.

 

CIPS firması tarafından yapılan değerlendirmede, Arçelik A.Ş. Satınalma süreçleri, ‘Liderlik ve Organizasyon’, ‘Strateji’, ‘İnsan’, ‘Süreç ve Sistemler’, ‘Performans Ölçümü ve Yönetimi’ olmak üzere 5 ana grupta ve 110 farklı kriterde incelenmiştir..

 

110 kriterin 5’inde tedarikçilerin İş Etiği kurallarına uyumu ve Arçelik A.Ş.’nin bu konudaki sorumlulukları da gözden geçirilmiş ve başarılı bir süreç olarak değerlendirilmiştir.

 

Sertifika ile ilgili basında çıkan haberleri aşağıdaki linkte bulabilirsiniz:

 

www.aa.com.tr/tr/sirket-haberleri/gundem/2441457
 

 

İÇERİKLER