İş Etiği

SORUMLU SATINALMA POLİTİKAMIZ

 

Arçelik A.Ş., 2005 yılında üyesi olduğu Avrupa Birliği Beyaz Eşya Üreticileri (CECED) tarafından oluşturulan Kurumsal Sosyal Sorumluluk İş Etiği Sözleşmesi’ni (Code of Conduct) ilk imzalayan şirketler arasındadır. Arçelik A.Ş. ayrıca Bileşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan Koç Topluluğu’nun da bir parçası ve Etik ve İtibar Derneği üyesidir.

Bu sebeple, sorumlu satınalma politikamızın gereği olarak tedarikçilerimizden beklentimiz:

· Kendi çalışma koşullarında iş etiği kurallarına koşulsuz uyulması

· İş etiği kuralları’nın tüm çalışanlarına bildirmesi ve çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlaması

· İş Etiği kurallarının çalışanların sürekli ulaşabilecekleri yerlerde olmasıdır.

Arçelik tedarikçileri iş etiği kuralları

· Yasal uygulamalar

· Çalışma koşulları

· Etik kurallar

· İş sağlığı ve güvenliği ve Çevre başlıklarında aşağıdaki linkte vurgulanmıştır.

 

 Arçelik tedarikçi iş etiği kuralları

 

  TEDARİKÇİ İŞ ETİĞİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

Tedarikçilerle yapılan tüm sözleşmelerde politikaya referansla çevre ve iş etiği şartları belirtilmektedir. Politika doğrultusunda tedarikçilere eğitimler sağlanmakta, tedarikçilerin Arçelik A.Ş. Tedarikçi İş Etiği Kuralları’na uyumlulukları denetlenmekte, tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici/önleyici faaliyetler belirlenmekte ve gerçekleştirilen takip denetimleri ile yapılan iyileştirmeler kontrol edilmektedir.

Arçelik, yasalara aykırı veya bu kurallarıyla çelişen bir şekilde davranan herhangi bir tedarikçi çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya tedarikçiyle işbirliğini kesebilir.

 

Şüpheli davranış veya iş etiği kurallarının ihlalini bizimle paylaşmak isterseniz, aşağıdaki iletişim yöntemlerini kullanabilirsiniz:

Tel:                  +90 (212) 314 33 30, +90 (212) 314 33 63, +90 (212) 314 39 98

e-mail :             purchasing@arcelik.com

 

Arçelik, iyi niyetle öneri istemiş veya tedarikçinin şüpheli davranış ya da muhtemel bir iş etiği ihlalini rapor etmiş olan kişi hakkında gizliliği koruyacak ve o kişiye karşı uygulanan hiçbir cezaya veya misillemeye tolerans göstermeyecektir.

 

ETİK SATINALMA PROGRAMI

 

İş etiği eğitimi

Arçelik A.Ş. tedarikçilerine sürdürülebilirlik alanlarındaki beklentilerinin daha etkin bir iletişimini gerçekleştirmek amacıyla bir iş etiği e-eğitim programı oluşturmuştur. Türkçe ve İngilizce hazırlanan programa

 

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/SatinAlmaEgitim/7880/7880/start.htm (TR)

 

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/SatinAlmaEgitim/8070/8070/start.htm (EN)

 

adreslerinden ulaşılabilir.

 

Tedarikçi BTP (Business Transparency Project) Programı

Arçelik A.Ş. raporlama döneminde Küresel Raporlama Girişimi GRI’nın sürdürülebilirlik raporlamasını şirketlerin tedarik zincirlerinde yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı Business Transparency Project (BTP) programına katılım sağlamıştır. Program ile tedarik zincirinde faaliyet gösteren kuruluşların kurumsal sürdürülebilirlik performanslarının artırılması, ana üreticilerin bu konudaki beklentilerini karşılayabilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik raporu uygulaması gerçekleştirebilecek düzeye erişmeleri hedeflenmektedir. Raporlama uygulamasını benimseyen şirketlerin uluslararası platformlarda görünürlüğü artırılarak uygulama teşvik edilmektedir. Avrupa Komisyonu ve İsviçre Hükümeti tarafından finanse edilen bu programda, Arçelik A.Ş.’nin 14 tedarikçisine bir yıl süreli 14 adımdan oluşan eğitim, çalıştay ve danışmanlık hizmeti verilmeye başlanmıştır. Arçelik A.Ş., bu tedarikçilerinin 2016’da sürdürülebilirlik raporlarını tamamlamasını amaçlamaktadır

 

İş etiği denetimi

Yasal uygulamalar, çalışma koşulları, etik kurallar, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ana başlıklarındaki beklentileri içeren tedarikçi iş etiği kuralları, Arçelik A.Ş.’nin rüşvet ve yolsuzluk, zorla çalıştırma, çocuk işgücü ve ayrımcılık konularını da kapsayan sorumluluk yaklaşımını değer zincirinde yaygınlaştırmak adına asli referans görevini görmektedir. 2014 yılında gerçekleştirilen pilot uygulamanın ardından raporlama döneminde 15’i Türkiye’de ve 15’i uluslararası operasyonlarda olmak üzere 30 tedarikçi bağımsız bir denetim kuruluşu aracılığı ile iş etiği ve çalışma güvenliği alanında denetimlere tabi tutulmuştur. Denetimlerde SEDEX denetim standartı kullanılmıştır. Denetim değerlendirmeleri, tedarikçilerden beklentilerimizin risk değerlendirmeleri dikkate alınarak yapılmıştır. Denetim sonunda tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili tedarikçi ile mutabakat yapılmıştır. 

 

Raporlama

Denetimler sonucunda toplamda 347 iyileştirmeye açık alan tespit edilirken, bunlardan kritik olanlar dikkate alınarak 16 tedarikçiye yönelik takip denetimleri uygulanmıştır. İyileştirmeye açık alanlar yangın önlemleri ve tahliye çıkışları, çalışan sağlığı önlemleri ve çalışma saatlerinde yoğunlaşırken, takip denetimleri tamamlanan firmalarda uygunsuzlukların ortalama %73’ünün tamamlandığı görülmüştür. İş etiği ve çalışma güvenliği kapsamındaki denetimler, 2016 yılında da devam edecektir.

Yeni devreye alınan firmaların %100'ü Kalite, Çevre ve İş Etiği özdeğerlendirilmeleri yapılmaktadır; 2015 yılında toplam 190 firma devreye alınmıştır. Aynı zamanda mevcut firmalarımızın kalite denetiminde Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Etiği konuları da değerlendirilmektedir; 2015 yılında 299 tedarikçiye kalite denetimi gerçekleştirilmiştir.

İÇERİKLER