Etik Yaklaşımımız

Arçelik A.Ş. gönüllü katılımcısı olduğu uluslararası inisiyatiflerin insan ve çalışan hakları başlıklarındaki direktiflerine riayet etmekte, yaklaşım ve uygulamalarının bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesini sağlamaktadır. Şirket, bağlı olduğu Koç Topluluğu’nun imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesince belirtilen insan hakları ve çalışma standartları ilkelerine uyum sağlamakta, sürdürülebilirlik raporları ile bu alandaki performansını paydaşlarının görüşlerine sunmaktadır. 

İşimizin sürdürülebilirliği, Arçelik A.Ş.'yi geleceğe taşıyacak nitelikli ve deneyimli profesyonellere bağlı olduğundan, Arçelik A.Ş. olarak çalışanlarımıza kendilerini mutlu ve verimli hissedecekleri, gelişim odaklı bir çalışma ortamı sunmak en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Bu sorumluluklarımızı yerine getirirken birincil yaklaşımımız; temel insan haklarına saygı ve sürekli iyileştirme odaklılıktır.  

Oluşturduğumuz bu sistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç’un belirlediği temel ilkeleri esas alan etik davranış kurallarımız büyük önem taşımaktadır.  Etik davranış kurallarımız, personel yönetmeliği ile aynı doğrultuda olup Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu taahhüdü ile yayınlanmıştır. Etik kuralların işleyişi ve  sağlıklı bir şekilde uygulanması Arçelik A.Ş. bünyesinde oluşturulmuş Etik Kurul aracılığıyla gerçekleşmektedir. Etik Kurul, Genel Müdür, konu ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Direktörü ve Hukuk Müşaviri'nden oluşmaktadır. İnsan Kaynakları Direktörü insan hakları ilkelerini düzenlemek ve uygulamaktan sorumludur.  2012 yılından bu yana Arçelik A.Ş. Etik Kurulu tarafından ele alınan vakalara ilişkin durum aşağıda gösterilmektedir.  

Yıl

Vaka Sayısı

 
Vakalara Karışan Kişi Sayısı

Alınan Karar Sayısı

2018

 

                   5           15 Çalışan            5 Karar

2017

 

                   1              1 Çalışan            1 Karar

2016

 

                   2              7 Çalışan            2 Karar

2015

2

2 Çalışan

2 Karar

2014

3

5 Çalışan

3 Karar

2013

4

9 Çalışan

4 Karar

2012

3

7 Çalışan

3 Karar

 

 

İÇERİKLER