Vizyon

Dünyaya saygılı dünyada saygın   olarak belirlenen
  Arçelik Grubu Vizyonuyla
 

 

 

Sürdürülebilir büyüme ikonu  Kârlı ve uzun dönemli
  SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME'nin
  sağlanması,

 

 

hedef pazar dünya ikonu  Büyümeyi gerçekleştirmek için,
  HEDEF PAZAR DÜNYA
  yaklaşımından hareketle, pazar payının artırılması,
 

 

 

yenilikçi ikonu   YENİLİKÇİ
  ürün ve uygulamalarla hızla değişen dünyada
  daha fazla tüketiciye ulaşılması,

 

 

 

kurumsal sorumluluk ikonu   KURUMSAL SORUMLULUK
  bilinciyle geleceğin garanti altına alınması,

 

 

 

küresel organizasyon ikonu  Küresel bir Grup olmak için,
  KÜRESEL ORGANİZASYON’un
  bileşenlerinin entegrasyonunun ve optimizasyonunun sağlanması

  HEDEFLENMEKTEDİR.

 

 

Ürün kesitleri