İşbirlikleri

Üniversite – sanayi işbirliğinin ülkemizde kurumsal anlamda ilk örneklerini başarı ile gerçekleştiren Arçelik A.Ş., bugüne kadar 200'ün üzerinde tezin tamamlanmasına üniversitelerdeki değerli öğretim görevlileri ile birlikte katkıda bulunmuş, bu sayede üniversitedeki bilimsel temelli yaklaşımların, bilgi birikiminin Ar-Ge projelerimize, şirketimize ve üniversitelerimize bir fayda oluşturması sağlanmıştır. Şirketimiz, üniversitelerdeki öğrenciler ile staj döneminden başlayan uzun soluklu proje çalışmalarına imza atmıştır. Tezini Arçelik A.Ş’de üniversite gözetmenlerinin bilgi ve yönlendirmesi ile tamamlayan 100'ün üzerinde mühendisimiz Arçelik A.Ş içinde farklı birimlerde işe yerleştirilmiştir.

İTÜ Makine Fakültesi'nde ve İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi bünyesinde Arçelik destekli laboratuarların yapımına destek verilmiştir.  Bu laboratuarlar bünyesinde Santez, Tübitak işbirliği projeleri yürütülmekte,  lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin çalışabileceği şekilde çeşitli donanım ve deneysel düzenekler kurulmaktadır.

 Yurtiçi üniversitelerimiz ile işbirliği çalışmalarına ek olarak bilgiye yerinde ulaşmak amacıyla yurtdışı üniversiteler ile de işbirliklerini artırma yönünde çalışmalarımız sürmektedir. ABD, Çin, İngiltere, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde 20'nin üzerinde üniversite ve araştırma enstitüleri ile işbirlikleri oluşturulmuştur. Türkiye'de de 30'a yakın üniversite ile devam eden işbirliklerimiz her sene artarak ve güçlenerek gelişmektedir. 2012 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk kez düzenlenen 1. Ar-Ge Merkezleri Zirvesi ve 1. Üniversite - Sanayi İşbirliği Zirvesi etkinliklerinde üniversite sanayi işbirliği dalında  Arçelik A.Ş. iki ödüle layık görülmüş ve ödüller Sayın Bakan Nihat Ergün tarafından takdim edilmiştir.

 

Arçelik A.Ş. Ar-Ge çalışmalarını ulusal ve uluslarası üniversitelerle, tedarikçilerle, araştırma organizasyonları ve enstitüleri ile işbirliği halinde yürütmektedir. Şirketimiz 1993 yılından bu yana da aktif olarak Eureka ve Avrupa Birliği Çerçeve Programlarında yer almaktadır. Bilim, teknoloji ve yenilik alanında Türkiye'nin Avrupa Araştırma Alanı'yla bütünleşmesini hedefleyen Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve Programı'nda (7.ÇP)  Arçelik A.Ş. de yine büyük bir başarıya imza atmış ve TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO) tarafından yayımlanan AB 7.Çerçeve Programı Ara Değerlendirme Raporu (1 Ocak 2007 - 30 Haziran 2012)" isimli kitapçıkta “7. ÇP'de Ortaklık Sayısına Göre En Başarılı 5 Şirket” kategorisinde 2012 yılında da birinci sırada yer almıştır. Ar-Ge desteklerinin Şampiyonlar Ligi olarak kabul edilen 7.ÇP'de nanomalzemeler, gıda saklama teknolojileri, yalıtım malzemeleri, yaşlanan nüfus için elektronik cihaz tasarımı, taşımacılık ve lojistik ağlarının optimizasyonu, 3D görsel ev eğlence sistemleri gibi alanlarda 12 projede yer almaktadır.  7.Çerçeve Programı kapsamında Arçelik'in yer aldığı Avrupa Araştırma Komisyonu tarafından desteklenmesine karar verilmiş projeler:

Bugworkers (http://www.bugworkersproject.eu/), Diomedes (http://www.diomedes-project.eu/default.htm), Vicon (http://www.vicon-project.eu/), Innoshade (http://www.innoshade.eu/home.html), Frisbee (www.frisbee-project.eu), Finest (www.finest-ppp.eu/)‎, Romeo (http://www.ict-romeo.eu/), Nanoporousvip(http://cordis.europa.eu/projects/rcn/102528_en.html, Shield (http://cordis.europa.eu/projects/rcn/107402_en.html), Phoenix (http://cordis.europa.eu/projects/rcn/106381_en.html), Cspace ve Practice.

 Arçelik A.Ş. sayısal medya/içerik üretimi ve ağ teknolojilerinde Avrupa’daki lider kuruluşları bir araya getiren “Networked and Electronic Media (NEM)" Avrupa Teknoloji Platformu'nun (NEM Initiative) yönetim kurulunda yer almaktadır.

İÇERİKLER