Arçelik Defy Appliances (Pty) Ltd Şirketi’ni satın almak üzere hisse satın alma sözleşmesi imzaladı.

Gelişmekte olan pazarlarda büyüme stratejimize uygun olarak, Güney Afrika merkezli Defy Appliances (Pty) Ltd Şirketi (“Defy”) hisselerinin %100’ünün Hollanda’da kurulu iştirakimiz Ardutch B.V tarafından satın alınması amacıyla söz konusu hisselerin sahibi Franke Holding AG (“Franke”) ile 20 Temmuz 2011 tarihinde hisse satın alma sözleşmesi imzalanmıştır.

Söz konusu satın alma işlemi 2,25 milyar Güney Afrika Randı (“ZAR”) (yaklaşık 324 milyon USD) şirket değeri (enterprise value) üzerinden, hisse devrinin gerçekleşeceği gün (“Kapanış Tarihi”) Franke’ye hisse bedeli olarak 1.594 milyon ZAR (yaklaşık 229 milyon USD) ile Franke’nin Şirket’e sağlamış olduğu sermaye benzeri kredinin temlik bedeli olarak 680 milyon ZAR (yaklaşık 98 milyon USD) nakden ve peşin olarak ödenmek suretiyle gerçekleşecektir.

Ayrıca, Kapanış Tarihi’ne kadar bilanço kalemlerinde oluşacak değişimi dikkate alan bir metodoloji ile fiyat düzeltmesi yapılacak ve nihai hisse bedeli ortaya çıkacaktır. Güney Afrika ve Namibya rekabet otoritelerinin onayları da dahil olmak üzere ilgili ön şartların yerine gelmesine bağlı olan hisse devirinin, 2011 Eylül ayı sonunda gerçekleşmesi beklenmektedir.

Defy, Güney Afrika Cumhuriyeti ile birlikte 5 ülkeden oluşan Güney Afrika Gümrük Birliği beyaz eşya pazarının lideri konumundadır. Şirket’in 2010 yılı net cirosu 2,5 milyar ZAR (yaklaşık 345 milyon USD), düzeltilmiş FAVÖK’ü ise 314 milyon ZAR (yaklaşık 43 milyon USD) seviyesindedir. Güney Afrika’da bulunan 3 üretim tesisinde buzdolabı, dondurucu, kurutucu, fırın ve pişirici cihazlar üretmekte olan Defy ile ilgili detaylı bilgiye www.defy.co.za adresinden ulaşılabilir.

Bu açıklamada bahsi geçen işlemlere ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 20.10.2009 tarih ve 682 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından 16 Haziran 2011 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğ'i 15 maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelemesi kararı verilmiştir. Söz konusu erteleme kararı, sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi için Şirketimizin yasal haklarının korunması ve henüz kesinleşmeyen işlem hakkında yatırımcıların yanıltılması riskinin oluşturulmaması amacıyla alınmış, erteleme sebebi ortadan kalkar kalkmaz işbu açıklama yapılmıştır.

Not: Açıklamamızda yer alan 2010 yılına ait olanlar dışındaki verilerin USD karşılıkları 19 Temmuz 2011 tarihinde piyasada oluşan ortalama USD/ZAR kuru baz alınarak hesaplanmıştır.