Su Politikamız

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonumuz çerçevesinde ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda tüm süreçlerimizde sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseriz. Dünya çapında faaliyet gösteren global bir şirket olarak, suyun yaşamın vazgeçilmez bir kaynağı olduğunun bilincindeyiz ve su ile ilgili politika ve eylemlerimizin çalışanlar, müşteriler ve diğer topluluklar üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunun farkındayız. Bu kapsamda, tüm insanların temiz su ve sıhhi koşullara erişim hakkını gözeterek;

• Faaliyetlerimizin mevzuata uyumun da ötesinde gerçekleştirilmesi,

• Su hedeflerimiz doğrultusunda, su tüketiminin azaltılması, su verimliliğinin artırılması, su izleme sistemlerinin iyileştirilmesi ve suyun geri kazanılıp yeniden kullanılmasına odaklanılarak su performansımızın iyileştirilmesi,

• Yenilikçi teknolojileri benimseyerek ürün yaşam döngüsü boyunca suyla ilgili çevresel etkilerimizin en aza indirilmesi,

• Tüm çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması,

• Sanitasyon ve hijyen sağlanması, ilgili paydaşlarla iş birliği yapılarak ve ulusal ve uluslararası su girişimlerine katılım sağlayarak su yönetiminin desteklenmesi

yönünde faaliyetlerimizi Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Sera Gazı Yönetim Sistemleri, sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve Global İş Etiği İlkelerimiz ile bütünleşik bir şekilde yöneterek iklim değişikliği de dahil olmak üzere tüm çevresel hususlarla bütünleşik bir şekilde gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

İÇERİKLER

Arçelik A.Ş. Sürdürülebilirlik Raporu