Komiteler

  

DENETİM KOMİTESİ

K. Ömer Bozer                                   Komite Başkanı                  Bağımsız Y. K. Üyesi

Ahmet Turul                                       Komite Üyesi                      Bağımsız Y. K. Üyesi

 

Denetim Komitesi Çalışma Esasları 

 

 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Ahmet Turul                                       Komite Başkanı                  Bağımsız Y. K. Üyesi

Levent Çakıroğlu                               Komite Üyesi                      Yönetim Kurulu Üyesi

Polat Şen                                           Komite Üyesi

 

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları 

 

 

RİSK YÖNETİM KOMİTESİ

M. M. Gülay Barbarosoğlu                Komite Başkanı                   Bağımsız Y. K. Üyesi

Fatih K. Ebiçlioğlu                             Komite Üyesi                       Yönetim Kurulu Üyesi

 

Risk Yönetim Komitesi Çalışma Esasları 

 

 

YÜRÜTME KOMİTESİ

Rahmi M. Koç                                   Komite Başkanı                  Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer M. Koç                                     Komite Üyesi                      Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Semahat S. Arsel                              Komite Üyesi                      Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Y. Koç                                           Komite Üyesi                      Yönetim Kurulu Üyesi

Caroline N. Koç                                 Komite Üyesi

 

Yürütme Komitesi Çalışma Esasları