Bağlantı Kurulacak Yetkililer

 

Polat Şen

Mali İşler ve Finansman GMY

Tel: (+90 212) 314 34 34

Özkan Çimen 

Finansman ve Kurumsal

Risk Direktörü

Tel: (+90 212) 314 39 01