TPM

Toplam Üretken Bakım LogosuToplam Üretken Bakım

ARÇELİK A.Ş.'de, üst yönetimden en alt düzeydeki çalışana kadar organizasyondaki her seviyeyi, birimi ve fonksiyonları kapsayan takım çalışmasına dayalı üretken bakım yönetimi olan Toplam Üretken Bakım (TPM) uygulanmaktadır. 

 

TPM metodolojisi ile amaçlanan, verimliliği doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz yönde etkileyen mevcut tüm etmenleri ortadan kaldırarak kaynakların en etkin biçimde kullanılmasını sağlamaktır. ARÇELİK A.Ş. İşletmeleri'nde 1996 yılından beri uygulanmakta olan TPM metodolojisiyle verimlilik, üretim miktarı, süreç etkinliği, iyileştirme önerileri ve etkinliğin artırılması; arıza ve hata oranları, müşteri şikâyetleri, enerji, işçilik ve bakım maliyetleri, stoklar ile iş kazalarının azaltılması hedeflenmektedir.


 

İÇERİKLER

Arçelik A.Ş. Sürdürülebilirlik Raporu