Altı Sigma

 

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda verilere dayalı çalışmayı esas alan ARÇELİK A.Ş., iş süreçlerindeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükselterek mükemmelliğe ulaşmak için Altı Sigma Metodolojisini kullanmaktadır. Altı Sigma'nın başlıca hedefi, yalın ve basit ürün ve süreçlerin mükemmelliğinin sağlanmasıdır. ARÇELİK A.Ş..'de metodolojiye dair ilk girişim 1998'de üretim ve teknoloji süreçlerinde başlamıştır. 2002 yılından itibaren üretim süreci dışındaki süreçlere de yaygınlaştırılmıştır. Günümüzde, şirket çapında üretim ve üretim dışı süreçlerdeki Altı Sigma faaliyetleri, Kalite Sistemleri ve Altı Sigma Yöneticiliği tarafından koordine edilmektedir. Altı Sigma projelerinin belirlenmesi ve yürütülmesi Altı Sigma Liderleri'nin koordinasyonuyla gerçekleştirilmektedir. ARÇELİK A.Ş.'de Altı Sigma'nın yayılımının ve sürekliliğinin sağlanması için düzenli olarak eğitimler organize edilmektedir. ARÇELİK A.Ş.'de 150'ye yakın Altı Sigma kuşak sertifikasına sahip çalışan bulunmaktadır.

ARÇELİK A.Ş.'de,

• Süreçleri iyileştirmek 

• Süreçleri şeffaf ve yönetilebilir kılmak 

• Verilere dayalı bir karar mekanizması sağlamak 

• Sürekli kârlılık artırıcı bir platform yaratmak 

• Organizasyon ve süreç hedeflerini uyumlu hale getirmek 

• Müşteri odaklılığı sağlamak 

• Ortak bir dil oluşturmak ve 

• Yaratıcılığı artırmak

için Altı Sigma uygulamaları yürütülmektedir.

 

İÇERİKLER

Arçelik A.Ş. Sürdürülebilirlik Raporu