İş Mükemmelliği'nde Kilometre Taşları

 1980

Kalite Kontrol
Kalite Çemberleri

 1985

Kalite Planlama ve Değerlendirme
Uluslararası Standartlar

 1990

Kalite Güvence
Kalite Maliyet Sistemi

 1991

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları
Kuruluş İçi Denetimler

 1992

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme
Tedarikçi Kalite Sistemleri 

 1993

Toplam Kalite Yönetimi
Özdeğerlendirme
Kalite İyileştirme Ekipleri
Problem Çözme Teknikleri
Kültürel Değişim

 1994

Mükemmellik Modeli
Yeniden Yapılanma
Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti
BS 7750 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme

 1995

Kıyaslama
QFD (Kalite Fonksiyonu Açınımı)
İPK (İstatistiksel Proses Kontrol)

 1996

Stratejik Kalite Yönetimi
ISO 14001:1996 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme
TPM Metodolojisi

 1997

Stratejik Pazarlama
Vizyona Doğru Yönetim

 1998

6 Sigma (Bilinçlendirme) 

 1999

Birleşme ve Yeniden Yapılanma
6 Sigma (Yaygınlaştırma)

 2002

6 Sigma (Üretim Dışı Süreçler)

 2003

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme 
6 Sigma (Üretim Dışı Süreçler Yaygınlaştırma)

 2004

ARÇELİK A.Ş. Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi 

 2005

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme 

 2008

ISO 17025:2005 Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme 

 2009

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme 

 2010

ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması

 2012

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme

 

 

İÇERİKLER

Arçelik A.Ş. Sürdürülebilirlik Raporu