İş Mükemmelliği

ARÇELİK A.Ş.'de 80'li yılların başında Kalite Çemberleri uygulamaları ile başlayan kalite çalışmaları, 90'lı yılların başında Toplam Kalite şemsiyesi altında toplanmış ve sırasıyla; 

  • Kalite, Çevre, Laboratuvar ve Enerji Yönetim Sistemi  
  • EFQM Mükemmellik Modeli  
  • 6 Sigma  
  • Toplam Üretken Bakım (TPM) uygulamalarıyla geliştirilmiştir. 

Tüm yenilikleri takip ederek sistem ve süreçlerini sürekli geliştirmekte olan ARÇELİK A.Ş., yurtiçinde sektörünün öncü kuruluşu olarak birçok ilke ve başarıya imza atmakta, Toplam Kalite yolculuğunda kazandığı ödüllerle uluslararası platformda da ağırlığını artırmaktadır.  

1997 TTGV Teknoloji Büyük Ödülü,1997 TÜSİAD-KALDER Kalite Büyük Ödülü, 1998 TTGV Teknoloji Büyük Ödülü, 2000 EFQM Kalite Başarı Ödülü, 2010 Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Birincilik Ödülü Görselleri

 

İş Mükemmelliği

ARÇELİK A.Ş. Kalite Yönetim Sistemi’ni uluslararası ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirmiştir ve sürekli iyileştirmektedir. Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda verilere dayalı çalışmayı esas alan ARÇELİK A.Ş iş süreçlerindeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükselterek mükemmelliğe ulaşmak için Altı Sigma Metodolojisi'ni kullanmaktadır. 

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Kalite Başarı ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Büyük Ödülleri'nin sahibi olan ARÇELİK A.Ş., nihai ürüne giden tüm süreçlerde mükemmellik (Toplam Kalite Yönetimi) anlayışını benimsemektedir. 

Toplam Kalite yolculuğu, tüm sistemlerin verimliliğini artırmaktadır. Bunun sonucu olarak, müşteriler daha kaliteli ürün ve hizmetlere, daha uygun koşullarda sahip olma olanağına kavuşmaktadır. Şirket içinde, kalite yolculuğunda atılan her adımda, birimler ve kişiler arasında dil birliği gelişmekte, takım ruhu ve iletişim sürekli olarak iyileşmektedir. Çalışanların, şirket başarısına yaptıkları katkının bilinci içinde olmaları, şirket kültürünü daha da pekiştirmektedir. 

1993 yılından itibaren gerçekleştirilen, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) mükemmellik modeli kriterlerini esas alan şirket özdeğerlendirme çalışmaları ile Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar uzanan iş süreçlerinde gelişmelerin sürekliliği sağlanmış, değişen iç ve dış koşullara uyum sağlayıcı, önleyici yaklaşımlar geliştirilmiştir.

Toplam Kalite Felsefesini esas alarak takım ruhu içerisinde Şirket ve birim hedeflerine ulaşmak için çalışılarak, hedef pazarlarda sürekli gelişme ve büyüme sağlanmaktadır.

İÇERİKLER

Arçelik A.Ş. Sürdürülebilirlik Raporu