CEMS

İşletme okulları ve çokuluslu şirketlerin dünya ölçeğinde stratejik ağı olan Uluslararası İşletme Okulları ve Uluslararası Şirketler Birliği CEMS' e Şirketimiz, Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü ile bir işbirliği yaparak, Türkiye’den katılan ilk uluslararası şirket olmuştur.

 
CEMS uluslararası kurumların ihtiyaç duyduğu profilde uluslararası vizyona sahip geleceğin yöneticilerinin, iş dünyası ve üniversitelerin iş birliği ile yetişmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, Uluslar üstü bir işletme yüksek lisans programı olarak tanımlanan CEMS MIM (CEMS Master’s in International Management) Uluslararası Yüksek Lisans programını geliştirmiştir. 
 
1988 yılında kurulan CEMS, bünyesinde 4 kıtadan 28 okul ve 50’den fazla şirket barındırmaktadır. Dünyada 50’den fazla ülkede 800’ün üzerinde CEMS MIM öğrencisi ve 5000’in üzerinde mezunu bulunmaktadır.. CEMS MIM, 2009 yılında The Financial Times tarafından uluslararası yönetim yüksek lisans programları arasında dünyada bir numara olarak gösterilmiştir.
 
Uluslararası eğitim platformunda çok önemli bir yere sahip CEMS ve Koç Üniversitesi ile Şirketimiz, seçkin uluslararası şirketlerin ve işletme okullarının oluşturduğu ortak ağda bulunmakla, geleceğin global yöneticilerinin yetiştirilmesinde önemli bir rol alacaktır.  
 
Daha fazla bilgi için
 
 
 

İÇERİKLER