Performans ve Yetenek Yönetimi

Büyüyen organizasyonumuzda, şirketimizi ileriye götürecek en nitelikli gençleri ve tecrübeli profesyonelleri şirketimize kazandırmayı, sahip olduğumuz yetenekleri geliştirmeyi hedeflemekteyiz. 
 
Arçelik A.Ş. olarak iş gücümüzün %21,5'ini kadın çalışanlarımız oluşturuyor.
 
ARÇELİK A.Ş., organizasyonel başarının temelinde bireysel başarıların olduğuna inanmaktadır. Bu doğrultuda insan kaynağının en etkin şekilde yönetilerek geliştirilmesi için performans yönetim sistemi, 360 derece yetkinlik değerlendirme, potansiyel değerlendirme gibi değerlendirme ve geliştirme yöntemleri kullanılmaktadır. Değerlendirme sonuçlarının çıktıları gelişim planlama, kariyer yönetimi ve ücret yönetimi süreçlerine girdi sağlayarak kurumsal gelişim ve çalışan gelişimi arasındaki entegrasyon sağlamaktadır.
 
 

İÇERİKLER