Çalışanların Sürekli Geliştirilmesi

Eğitim ve gelişim sürecinde yaklaşımımız, şirketin vizyonu ve iş hedeflerine paralel olarak, sürekli gelişim prensibi ile çalışan ve şirket performansının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Küresel organizasyonun gereksinimleri doğrultusunda çalışanların mevcut ve gelecekteki gelişim ihtiyaçları planlanırken şirket içi kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması da hedeflenmektedir.

İşe girişten itibaren kurumsal ve kişisel ihtiyaçlar dikkate alınarak; çalışanlar için oryantasyon, satış, pazarlama, liderlik, yönetim, yabancı dil eğitimleri vb. farklı gelişim programları planlanmaktadır.

İÇERİKLER