Eğitimde Gönül Birliği Programı

 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin arzulanan ölçülere ulaşabilmesinin en büyük koşulu, toplumda eğitim konusunda etkin ve yaygın bir duyarlılık yaratılmasıdır. Eğitim aracılığıyla diğer birçok sosyal sorunun önceden çözülebilmesi ve kaynak kullanımı açısından ülkelere önemli katkı sağlanması mümkün olmaktadır.
  
Eğitimde, bireysel gelişime yapılacak katkıların küçük yaşlarda başlaması gerçeğinin bilinciyle ilköğretim çağındaki çocuklarımıza ulaşabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte, 2004 yılında “Arçelik A.Ş. ile Eğitimde Gönül Birliği” Programı başlatılmıştır. Program sonunda; ülkemizdeki yaklaşık 300 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda öğrenim gören ve maddi olanakları kısıtlı ailelerden gelen 200 bin çocuğumuzun eğitim ve gelişim standartlarını yükseltmek ve örnek bireyler olarak topluma kazandırılmalarına destek olmak hedeflenmektedir.
 
Öğrenci bireysel gelişimine odaklanan program; Bizim Odalar, Onlar da Çocuktu, Öğretmene Destek ve Eğitim, Arçelik A.Ş. Eğitim Bursu ve Gönüllü Aile Birliği projeleri ile yürütülmektedir. Vehbi Koç Vakfı (VKV), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Anne Çocuk ve Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD) program kapsamında işbirliği yapılan sivil toplum kuruluşlarıdır. 
 
 

 

İÇERİKLER