KURUMSAL YÖNETİM

 

Kurumsal değerlerimiz ve kültürümüz, etik anlayışımız, iyi yönetişim felsefemiz ve iş ahlakı ilkelerimiz, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde bizlere yol göstermektedir. 

Uluslararası iş standartları doğrultusunda, paydaşlar ve kurumlar arasında güveni sağlayan kurumsal yönetimin dört ilkesini-hesap verebilirlik, sorumluluk, açıklık ve şeffaflık, adil davranış-faaliyetlerimize taşımamız uzun vadede Şirketimiz’in verimliliği ve başarısı için kaçınılmazdır. 

Arçelik A.Ş., paydaşlarına, özellikle yatırımcılarına karşı güven ve istikrar yönündeki vaatlerini tutabilme metodolojisinin, doğru kurumsal yönetimden geçtiğinin bilincindedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri konusundaki performansımızın yansımalarını, özellikle kurumsal yatırımcılar ile yaptığımız toplantılarda çok net görmekteyiz. 

Kâr hedeflerine ulaşmak için sadece iş sonuçları ve güçlü sermaye yapısına bağlı kalmayarak uzun yıllar sonucunda yarattığımız “Kurum İtibarı”nı da önemli bir değer olarak yönetmekteyiz.