İş'te Eşitlik Bildirgesi

Arçelik A.Ş., bağlı olduğu Koç Topluluğu’nun 2013 yılında imzaladığı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması amacı ile oluşturulmuş en kapsamlı girişim olan İş’te Eşitlik Bildirgesi’ne uyum göstermekte ve bildirgede yer alan taahhütleri gerçekleştirmeye yönelik olarak yeni uygulamalar geliştirmeyi sürdürmektedir.

İş’te Eşitlik Bildirgesi

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı liderliğinde ve Dünya Ekonomi Forumu işbirliği ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması amacı ile oluşturulmuş en kapsamlı girişim olan İş’te Eşitlik Platformu’nun hazırladığı “İş’te Eşitlik Bildirgesi”ni, Koç Holding adına 15 Ocak 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa V. Koç imzalamıştır. 

Buna göre, Türkiye'nin en fazla kadın istihdamı sağlayan Topluluğu olarak, cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik aşağıdaki ilkelere gönüllü olarak uyacağımızı ve ülkemiz genelinde bu ilkelerin yaygınlaştırılmasında öncü olacağımızı taahhüt etmiş bulunuyoruz:

1- İnsan haklarına saygılıyız. Tüm çalışanlarımıza eşitlik temel ilkesi ile davranırız.

2- Kadın, erkek çalışanımızın cinsiyet farkı gözetmeksizin sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.

3- Kadınların iş gücüne katılımını özel olarak destekleriz.

4- Kadın-erkek fırsat eşitliği kriterlerini tüm İnsan Kaynakları politikalarımızda tanımlarız.

5- Eşit işe eşit ücret politikası ile hareket eder, takipçisi oluruz.

6- Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli mekanizmaları kurarız.

7- Eğitim politikaları oluşturur, izler, kadınların katılımına özel olarak dikkat ederiz.

8- İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortam ve uygulamalarını oluştururuz.

9- Fırsat eşitliği plan ve kazanımlarımızla ilgili gelişmeleri iç ve dış iletişimle duyururuz.

10- Bildirgenin tüm etki alanımıza (iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz) yayılmasını sağlarız.

11- Bildirgede yer alan hususların takibi için kurumumuzda bir liderlik ekibi oluştururuz.

 

İÇERİKLER